MdgJxgSi2n7CR8vshaF392KyLLgHLotFGb
Balance (MAGN)
0.55742111